Fax/Telephone

PC Fax

ซอฟต์แวร์พีซีแฟกซ์ช่วยให้สามารถส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ในทันที หากท่านต้องการรับเอกสารโดยตรงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่มีคุณสมบัติ การรับและส่ง PC Fax ได้
(สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac® ใช้ได้เฉพาะการส่งเท่านั้น)

ข้อดี
ประหยัดเวลาในการทำงาน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากร

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Internet Fax

อินเตอร์เน็ตแฟกซ์ช่วยให้ท่านสามารถส่งและรับแฟกซ์ผ่านอินเตอร์
ให้คุณสามารถเรียกดูแฟกซ์เข้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออก สามารถเก็บเป็นไฟล์ช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสาร ทั้งยังสามารถส่งต่อไป หรือกระจายส่งไปยังผู้รับหลายๆ เลขหมายพร้อมกันได้อีกด้วย

ข้อดี
ช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับหมึกพิมพ์และกระดาษ

*หมายเหตุ
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ต
- ต้องรองรับระบบ POP3/SMTP mail server

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi

-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Modem speed

ความเร็วแฟกซ์โมเด็มเป็นความเร็วในการถ่ายโอนเอกสารแฟกซ์ที่ถูกส่ง โดยความเร็วโมเด็มจะถูกวัดค่าเป็นกิโลไบต์ต่อวินาที (Kbps)

ความเร็วของแฟกซ์โมเด็มมีให้เลีอกดังนี้

14.4K bps (ประมาณ 6-9 วินาที/หน้า)*
33.6K bps (Super G3) (ประมาณ 2-3 วินาที/หน้า)*

ข้อดี
ความเร็วของการส่งแฟกซ์จะขึ้นอยู่กับความเร็วแฟกซ์โมเด็ม
การใช้แฟกซ์โมเด็มความเร็วสูงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการต่อสายส่งแฟกซ์ไปยังต่างประเทศ

*ความเร็วเป็นไปตามความละเอียดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Broadcasting

การกระจายเอกสารจะช่วยให้ท่านสามารถสแกนเอกสารไปยังหน่วยความจำ จากนั้นจึงส่งแฟกซ์ไปยังหลายปลายทาง จำนวนเลขหมายปลายทางที่ส่งได้แตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อดี
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และสามารถจัดการกับการส่งแฟกซ์เอกสารไปยังเลขหมายปลายทางจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser 

Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi

-Function Centre
Page Top
Auto Fax Reduction

Auto Fax Reduction

คุณสมบัติในการย่อขนาดแฟกซ์แต่ละหน้าที่เข้ามาให้พอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรือ Folio Multi-Function Centre จะคำนวนอัตราส่วนโดยการใช้ขนาดกระดาษของแฟกซ์และการตั้งค่าขนาดกระดาษของท่าน

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser 

Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Dual Access

ท่านสามารถหมุนหมายเลขและเริ่มการสแกนแฟกซ์ไปยังหน่วยความจำได้แม้เมื่อเครื่องกำลังส่งเอกสารจากหน่วยความจำ, รับแฟกซ์ หรือพิมพ์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะภาพขาว-ดำ)

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi

-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Fax/voice call detection

เครื่องแฟกซ์ของบราเดอร์ทั้งหมดสามารถแยกแยะเอกสารแฟกซ์และสายสนทนาได้ ดังนั้นท่านจึงสามารถใช้เครื่องแฟกซ์ได้ด้วยสายโทรศัพท์เพียงเส้นเดียว ท่านสามารถเลือกโหมดตอบรับที่เหมาะกับสายที่เรียกเข้าของท่านมากที่สุด

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser 

Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Speed dialing

เครื่อง MFC ของบราเดอร์ทั้งหมดมีฟังก์ชั่นโทรด่วนซึ่งช่วยให้สามารถหมุนหมายเลขโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถโทรออกได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ยังช่วยไม่ให้หมุนหมายเลขผิดอีกด้วย เมื่อเลือกซื้อเครื่องแฟกซ์ ให้พิจารณาว่ามีกี่คนที่ท่านส่งแฟกซ์ถึงเป็นประจำและเลือกรุ่นที่สามารถโทรด่วนได้ตามจำนวนที่ท่านต้องการ

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-

Function Centre
Page Top
Message Centre or Digital Answering Machine

Message Centre®
(Digital Answering Machine)

เครื่องตอบรับอัตโนมัติในตัว สามารถบันทึกข้อความเสียงได้สูงสุด 29 นาที

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
Page Top

Full duplex speaker phone

Full duplex speaker phone สามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องยกหู

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
Page Top
Three-way calling

Three-way calling

ท่านสามารถสนทนาระหว่างโทรศัพท์ดิจิตอลไร้สายสองเครื่องและอีกหนึ่งคู่สายจากโทรศัพท์ภายนอก ท่านจึงสามารถร่วมสนทนาพร้อมกันสามคนได้

*จำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์ดิจิตอลไร้สายเพิ่ม

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
Page Top

*คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรุ่นก่อนการตัดสินใจซื้อ