การสแกน

Scanning resolution

ความละเอียดในการสแกน จะถูกวัดค่าเป็น dpi (จุดต่อนิ้ว)

ข้อดี
การสแกนที่ยิ่งมีความละเอียดมากจะยิ่งทำให้ได้ภาพหรือเอกสารที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะทำให้ขนาดของ file ใหญ่ขึ้นด้วย

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Scan to E-mail/Scan to OCR/Scan to image/Scan to USB /Scan to file

 1. Scan to E-mail
  เลือก "Scan to E-mail" บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และเอกสารที่ถูกสแกนจะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อีเมล์จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติโดยมีเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์แนบ
 2. Scan to OCR
  สแกนเอกสารด้วย OCR ซึ่งจะเปลี่ยนข้อมูลภาพไปเป็นข้อมูลตัวอักษร
 3. Scan to image
  สแกนข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นที่ต้องการแอพพลิเคชั่นที่รองรับประกอบไปด้วย Adobe® Acrobat® , Adobe® PhotoShop® , Paint และอื่นๆ
 4. Scan to USB
  การสแกนไปยัง USB จะช่วยให้ท่านสามารถสแกนเอกสารไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถสร้างสำเนาเอกสารดิจิตอลได้ในทันที รวมถึง บันทึกการประชุมที่เขียนด้วยมือ, ใบรับรอง, นามบัตร และภาพวาด ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดที่สแกนอยู่ในไดร์ฟ USB เพื่อใช้งานในภายหลัง
 5. Scan to file
  บันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกเพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูล
 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser 

Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Scan to FTP

Scan to FTP (File Transfer Protocol) เป็นวิธีการถ่ายโอนเอกสารที่สแกนไปยังพื้นที่จัดเก็บ (ไซต์ FTP) ทั้งภายในองค์กรหรือบนอินเตอร์เน็ต

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Scan to e-mail through LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ของบราเดอร์โดยการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอีเมล์แอดเดรสในอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ของท่านแทนการป้อนด้วยตนเองบนแผงควบคุม ซึ่งไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาเท่านั้นยังทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เพียงแค่ใส่เอกสาร, เลือก scan to E-mail, ค้นหาอีเมล์แอดเดรสของท่าน และส่งเอกสาร

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

Two-sided duplex scanning, copying, faxing

คุณสมบัติการสแกนสองด้านช่วยให้สามารถสแกน, ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์เอกสารที่มีสองด้านได้โดยอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องกลับหน้าเอกสารด้วยตนเองและนำเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

*คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรุ่นก่อนการตัดสินใจซื้อ