Software

BRAdmin Professional

BRAdmin Professional

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ทั้งหลายในออฟฟิศได้อย่างง่ายดาย สามารถระบุปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนค่าต่างๆ จากโต๊ะทำงานของผู้ดูแล
เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้หลายๆ เครื่องในบริเวณต่างๆ ที่ห่างไกลกัน ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ได้โดยง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER PRINTER Colour Laser Printer
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER PRINTER Mono Laser Printer
Page Top
WEB BRAdmin

WEB BRAdmin

ซอฟต์แวร์จัดการเครือข่าย WEB BRAdminของบราเดอร์ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการเครือข่ายที่เชื่อมต่อและอุปกรณ์การพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เว็บเบราเซอร์ ท่านสามารถเข้าถึงและกำหนดค่าอุปกรณ์ในระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว Web BRAdmin ยังสามารถช่วยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกจัดการกับปัญหาที่เร่งด่วนได้ก่อน ช่วยให้การบริหารเวลาการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER PRINTER Colour Laser 

Printer
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER PRINTER Mono Laser Printer
Page Top

FaceFilter Studio

ซอฟท์แวร์ในการตกแต่งภาพใบหน้า ที่สามารถปรับอารมณ์ของใบหน้าบนภาพได้ในลักษณะต่างๆ เช่น:
-เปลี่ยนการแสดงอารมณ์ของใบหน้า
-ปรับเปลี่ยนสีผิว ลบรอยย่น รอยดำรอบดวงตา และจุดด่างดำต่างๆ

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
Page Top
Brother Control Centre3

Brother Control Centre3

Control Centre3 เป็นยูทิลิตี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่แอพพลิเคชั่น Multi-Function Centre® ที่ท่านใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้ Control Centre3 ท่านจะไม่ต้องเปิดแอพพลิเคชั่นด้วยตนเอง

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

*คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรุ่นก่อนการตัดสินใจซื้อ