Business PerformanceQualityEase of UseValueConnectivityPaper Handing

หากคุณต้องการความคุ้มค่าในการลงทุนกับทุกส่วนของธุรกิจ  ด้วยการออกแบบและผลิตที่เน้นประสิทธิภาพและความประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เครื่องมัลติฟังก์ชั่นของบราเดอร์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

หากคุณกำลังมองหาวิธีการจัดการกับการใช้หมึกอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบแยกตลับหมึก 4 สี

ระบบแยกตลับหมึก 4 สีของบราเดอร์ทำให้คุณสามารถประหยัดต้นทุนได้โดยการเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกสีที่หมด เพื่อให้ใช้หมึกทุกสีได้อย่างคุ้มค่าและยังลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490CW
DCP-6690CW
MFC-6890CDW

ต้องการตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ?

ตลับหมึกพิมพ์ขนาดพิเศษ

ตลับผงหมึกพิมพ์ขนาดพิเศษจากบราเดอร์ ที่ช่วยลดต้นทุน การพิมพ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

ตลับหมึกพิมพ์ขนาดพิเศษที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 2 เท่า ช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ได้ถึง 40%

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5890CN
MFC-6490CW
DCP-6690CW
MFC-6890CDW

หากคุณต้องการประหยัดทั้งเวลาและกระดาษในการรับแฟกซ์

การรับพีซี-แฟกซ์

คุณสมบัติการรับพีซี-แฟกซ์ของบราเดอร์จะทำให้คุณสามารถรับแฟกซ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows® ได้โดยตรง คุณจึงสามารถบันทึกข้อความที่สำคัญไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และลบข้อความที่ไม่ต้องการโดยไม่ต้องพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับออกมา ซึ่งทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและกระดาษ

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490CW
MFC-6890CDW

ต้องการประหยัดเวลาและกระดาษในการส่งแฟกซ์ ?

การส่ง PC-FAX

ด้วยคุณสมบัติการส่ง PC-FAX ของบราเดอร์ที่ช่วยประหยัดเวลายิ่งกว่า ด้วยการส่งเอกสารโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเครื่องแฟกซ์ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาก่อนเพื่อทำการส่งแฟกซ์ด้วยวิธีเดิมๆ คุณยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรออก ด้วยการส่งแฟกซ์ผ่านทางระบบเน็ทเวิร์ค (LAN)

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490CW
MFC-6890CDW

หากคุณต้องการประหยัดกระดาษในการพิมพ์

การพิมพ์และถ่ายเอกสารแบบ N-in-1

ใช้คุณสมบัติการพิมพ์และถ่ายเอกสารแบบ N-in-1  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการพิมพ์เอกสารที่เป็นฉบับร่างลงบนกระดาษเพียงไม่กี่หน้า ซึ่งการพิมพ์แบบ N-in-1 จะทำให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารได้ถึง 16 หน้าลงบนกระดาษ 1 แผ่น

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490CW
DCP-6690CW
MFC-6890CDW

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์การพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

Energy star

การรับรองผลิตภัณฑ์โดยเครื่องหมาย Energy star เป็นสิ่งยืนยันมาตรฐานการทำงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

รุ่นที่มีคุณสมบัตินี้:
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490CW
DCP-6690CW
MFC-6890CDW

Back to Top