เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

DCP-T500W

DCP-T500W

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบรีฟิลแท็งค์ซิสเต็ม (เติมหมึกเองได้) 3in1 พิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน เชื่อมต่อไวร์เลส

ราคา : ฿5,490

Brother Earth


บราเดอร์ เอิร์ธ (Brother Earth) ถือเป็นพันธสัญญาที่บราเดอร์กำหนดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน โดยบราเดอร์ได้เข้าไปช่วยเหลือและสร้างสรรค์โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วโลก  

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง คลิ๊กเข้ามาที่ www.brotherearth.com แล้วเลือกโครงการที่ต้องการร่วมบริจาค ทุกๆ      1 คลิ๊ก จะคิดเป็น 1 คะแนน  ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะถูกสะสมและเป็นตัวกำหนดมูลค่าเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่กิจกรรมเหล่านั้นต่อไป


การประหยัดพลังงาน

ENERGY STAR®

- Energy Star®ผลิตภัณฑ์จากบราเดอร์มีคุณสมบัติช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าใช้ไฟฟ้าในบ้านและสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

Sleep Mode

- มีปุ่ม Sleep mode โดยอัตโนมัติ ลดการใช้และประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติการประหยัดกระดาษ

คุณสมบัติพิมพ์ N in 1

- คุณสมบัติ N in 1 สามารถช่วยให้คุณประหยัดกระดาษโดยคุณสามารถพิมพ์เอกสารหลายหน้าได้ในเวลาเดียวกัน

Ink Saving

โหมดประหยัดหมึกพิมพ์

- โหมดประหยัดหมึกพิมพ์มีระบบตรวจจับรูปภาพและพิมพ์ร่างของภาพ ซึ่งมีการตั้งค่าของหมึกพิมพ์ที่สมบูรณ์

โหมดการพิมพ์แบบร่าง

- พิมพ์งานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดหมึก

ประหยัดทรัพยากร

หมึกพิมพ์แบบขวด

- ด้วยระบบรีฟิลแท็งค์ซิสเต็มจากบราเดอร์ คุณสามารถเติมหมึกได้เองเมื่อสีใดสีหนึ่งหมด

เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด

- เครื่องพิมพ์บราเดอร์มี่ขนาดกะทัดรัด สามารถวางในพื้นที่จำกัด ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน

ความร่วมมือ

RoHS

- ผลิตภัณฑ์จากบราเดอร์ได้รับมาตรฐานจาก ROHS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้วัสดุที่เป็นอันตราย

ISO14001

- บราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ