ส่วนงานบริการ & ดาวน์โหลด

Support & Downloads

ดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์

CD Driver

ค้นหาและดาวน์โหลดไดรฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์บราเดอร์ที่ท่านต้องการ

คลิกที่นี่

ค้นหาโดยรุ่นผลิตภัณฑ์

กรุณาใส่หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

DCP-7010, HL-5240, PT-2700 อื่นๆ


หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์อยู่ตรงไหน?
บริเวณหน้าจอผลิตภัณฑ์
บริเวณชื่อรุ่น
บริเวณถาดกระดาษออก
ด้านหน้าจอแสดงผล
หรือ , เลือกผลิตภัณฑ์ตามด้านล่าง

ดาวน์โหลด

ไดร์ฟเวอร์ ,ยูทิลิตี้ และ เฟิร์มแวร์

คำถามที่พบบ่อย

การซ่อมบำรุง ,ข้อความเตือน ,อื่นๆ

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน ,คู่มือการติดตั้ง ,อื่นๆ